ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ
ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา เป็นชีวิตที่ประเสริฐ
11
Dec

ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการจัดสร้างบุษบกและแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน

โครงการจัดสร้างบุษบกและแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน

          วัดนายโรง ได้ดำเนินการจัดสร้างบุษบก และแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน เพื่อใช้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระพุทธรูปสำคัญของวัด

รูปแบบของบุษบก เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ที่ผสมผสานกับรูปทรง และลวดลายได้อย่างเหมาะสม มีขนาดความสูง ๓.๗๒ เซนติเมตร และมีขนาดความกว้าง ๒.๐๐ เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บุษบกองค์นี้แบ่งเป็น ๒ ส่วน  ส่วนที่ ๑ ฐาน สร้างเป็นรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อไม้ ๑๒ กรุด้วยหินอ่อนสีเขียวมรกตจากประเทศอิตาลี ส่วนที่ ๒ องค์บุษบก สร้างเป็นรูปทรงเครื่องยอดทรงปราสาท กรุด้วยหินอ่อนสีขาวจากประเทศกรีซ ตกแต่งด้วยลวดลายไทยต่างๆ หล่อด้วยโลหะลงรักปิดทอง และยอดบุษบกด้านบนสุด ทำเป็นรูปทรงดอกบัวตูม ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำของพระพุทธศาสนา

สำหรับแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ด้านซ้าย และขวาของบุษบก มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ย่อไม้ ๖ โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กรุด้วยหินอ่อนสีเขียวมรกตจากประเทศอิตาลี บุษบกและแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนนี้ ออกแบบโดย นายธนสิทธิ์ ทันนิเทศ สาขาประติมากรรม และดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท ศรีทัยแกรนิต จำกัด

                                                                                                  

 

 

 รูปจำลองบุษบกหินอ่อน

                        การร่วมทำบุญ : ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญสร้างบุษบกและแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนได้ที่ วัดนายโรง หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี        “กองทุนพัฒนาวัดวัดนายโรง” เลขที่บัญชี 031-0-20503-4 หรือ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี เผยแผ่ธรรมะวัดนายโรง เลขที่บัญชี 162-423641-8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…  วัดนายโรง  โทร. ๐๒-๔๓๔-๙๘๗๔ ๐๒-๔๓๔-๙๑๑๙

โทรสาร ๐๒-๘๘๔-๗๗๘๘

ฟังวิทยุออนไลน์ FM. 94.75