11
Dec

ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการจัดสร้างบุษบกและแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน

โครงการจัดสร้างบุษบกและแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน           วัดนายโรง ได้ดำเนินการจัดสร้างบุษบก และแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน เพื่อใช้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระพุทธรูปสำคัญของวัด รูปแบบของบุษบก เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ที่ผสมผสานกับรูปทรง และลวดลายได้อย่างเหมาะสม มีขนาดความสูง ๓.๗๒ เซนติเมตร และมีขนาดความกว้าง ๒.๐๐ เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บุษบกองค์นี้แบ่งเป็น ๒ ส่วน  ส่วนที่ ๑ ฐาน สร้างเป็นรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อไม้ ๑๒ กรุด้วยหินอ่อนสีเขียวมรกตจากประเทศอิตาลี ส่วนที่ ๒ องค์บุษบก สร้างเป็นรูปทรงเครื่องยอดทรงปราสาท กรุด้วยหินอ่อนสีขาวจากประเทศกรีซ ตกแต่งด้วยลวดลายไทยต่างๆ หล่อด้วยโลหะลงรักปิดทอง และยอดบุษบกด้านบนสุด ทำเป็นรูปทรงดอกบัวตูม ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำของพระพุทธศาสนา สำหรับแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ด้านซ้าย และขวาของบุษบก มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ย่อไม้ ๖ โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กรุด้วยหินอ่อนสีเขียวมรกตจากประเทศอิตาลี บุษบกและแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนนี้ ออกแบบโดย นายธนสิทธิ์ ทันนิเทศ สาขาประติมากรรม และด... Read more...