ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ
ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา เป็นชีวิตที่ประเสริฐ
09
Aug

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพก่อสร้างหอฉันและโรงครัว

วัดนายโรง ได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้ทำการก่อสร้างอาคารหอฉัน สูง ๒ ชั้น และโรงครัว เพื่อเป็นที่ทำบุญ บำเพ็ญกุศล และเป็นโรงครัว วัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ฉันภัตตาหารหรือรับประทานอาหารของพระภิกษุ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรม นักเรียนของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และประชาชนทั่วไป อาคารหอฉันชั้นล่างเป็นที่พื้นที่โล่ง ส่วนชั้นที่ ๒ ใช้เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณร งบประมาณในการก่อสร้าง ในวงเงินประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาท)

เพื่อการนี้ วัดนายโรง จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างอาคารหอฉันและโรงครัวตามรายการต่างๆ ในป้ายประชาสัมพันธ์ โดยพร้อมเพรียงกัน

Archives
ฟังวิทยุออนไลน์ FM. 94.75