ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ
ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา เป็นชีวิตที่ประเสริฐ
09
Aug

ขอเชิญกราบนมัสการหลวงปู่รอด พระอาจารย์เบี้ยแก้

หลวงปู่รอด ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนายโรง รูปที่ ๒ และเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านเองเป็นพระสุปฏิปันโน มีปฏิปทาที่งดงาม เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในย่านฝั่งธนบุรี หรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หลวงปู่รอดหรือที่ชาวบ้านและบรรดาศิษย์ได้พากันเรียกท่านว่า “หลวงปู่ใหญ่” นับว่าเป็นพระมหาเถระที่เชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนาธุระและมีเกียรติคุณเป็นพิเศษในทางพุทธาคมและเวทย์วิทยาคม โดยเฉพาะเรื่อง “เบี้ยแก้” และ “ลูกอมชานหมาก” นับว่าเลิศและโด่งดังมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนมีคำกล่าวขานว่า หมากดี ต้องวัดหนัง เบี้ยขลังต้องวัดนายโรง หลวงปู่รอดถือว่า เป็นองค์ปฐมนามแห่งเบี้ยแก้

เบี้ยแก้หลวงปู่รอด จัดว่าเป็น เครื่องรางสารพัดดี อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยพุทธานุภาพอันเข้มขลัง เหมาะที่จักมีไว้ เพื่อใช้สำหรับแก้ และป้องกันภยันตรายต่าง ๆ อันเกิดจากการถูกกระทำย่ำยีด้วยคุณไสย หรือมนต์ดำ ตลอดจนป้องกันภูตผีปีศาจ โชคลาภ และเมตตามหานิยม อีกด้วย

คณะกรรมการวัดนายโรง โดยมี พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมภพ ไทยธีระเสถียร (อั๊ง เมืองชล) รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย และประธานชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทย ได้จัดพิธีขออนุญาตดวงวิญญาณหลวงปู่รอด เพื่อจัดสร้างเบี้ยแก้ และวัตถุมงคลของหลวงปู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานตำนานเบี้ยแก้หลวงปู่รอด และเพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในก่อสร้างมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และตั้งรูปเหมือนหลวงปู่รอดอดีตเจ้าอาวาสวัดนายโรง

พิธีพุทธาภิเษก ได้กำหนดจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อุโบสถวัดนายโรง เวลา ๑๔.๐๐ น. ในโอกาสสมโภชวัดนายโรง ครบรอบ ๑๕๕ ปี ในการนี้ ทางวัด ได้กราบนิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธาคมและเวทย์วิทยา มาอธิษฐานจิต และนั่งปรก เบี้ยแก้และวัตถุมงคล ประกอบ

 

๑. พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

ประธานจุดเทียนชัย

๒. หลวงปู่ครูบาบุญยัง ปุญญังกโร วัดห้วยน้ำอุ่น อ.ลี้ จ.ลำพูน

๓. พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (อ.ตี๋) วัดหูช้าง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

๔. พระครูพิศาลจริยาภิรม (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่ (พระอารามหลวง) อ. อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม. ประธานดับเทียนชัย

๕. หลวงปู่พล พลวฑฺฒโน วัดป่าหวายวิปัสสนาญาณ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

๖. พระครูปลัดอิทธิพล ปธานิโก (พระอาจารย์อ๊อด) วัดสายไหม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 

ท่านสามารถเช่าบูชาเบี้ยแก้ รูปเหมือนหลวงปู่รอด เหรียญ และวัตถุมงคล ได้ที่ สำนักงานวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพียงที่เดียวเท่านั้น

Archives
ฟังวิทยุออนไลน์ FM. 94.75