วีดีโอ

สารคดีวัดนายโรง

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ณ วัดนายโรง

บ่ายโมงตรงประเด็น วัดนายโรง

พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดนายโรง ๒๕๖๐

งานพิธีทอดผ้ากฐินวัดนายโรง ๒๕๕๘

พิธีทอดกฐินทางน้ำ วัดนายโรง ๒๕๕๖

งานแถลงข่าว วันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562

ประวัติหลวงปู่รอด วัดนายโรง

พิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ณ วัดนายโรง

ผ้าป่าต้นไม้

ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พระบรมสารีริกธาตุ ประเทศอินเดีย

พิธีทอดกฐินวัดนายโรง ประจำปี ๒๕๕๙