รายชื่อสถานีวิทยุที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

ลำดับ จังหวัด คลื่น ความถี่ สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ ผู้ก่อตั้ง
1 กรุงเทพฯ วัฒนธรรม 88.75 ๙๒ วัดดวงแข รองเมือง ปทุมวัน มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา
2 กรุงเทพฯ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 94.75 ๖๙๒ วัดนายโรง อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย มูลนิธิหลวงปู่รอด
3 กรุงเทพฯ ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่ 95.75 ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่ ถ.นิมิตใหม่ ๒๒ ทรายกองดิน คลองสามวา พระมนตรา จิตฺตภาโร
4 กรุงเทพฯ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.25 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร พระสิทธินิติธาดา
5 กรุงเทพฯ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 91.75 วัดปากบ่อ  333 อ่อนนุช ถ.สุขุมวิท ๗ สวนหลวง สวนหลวง พระครูวรกิจจาทร
6 กรุงเทพฯ พิทักษ์พระพุทธศาสนา 104.25 วัดราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต มูลนิธิศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา
7 กรุงเทพฯ พุทธบูชา 100.25 วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ พระราชภาวนาพินิจ
8 กรุงเทพฯ วิทยุวัดด่าน 99.25 ๘๗๒ วัดด่าน ซ.พระราม ๓/๓๔ บางโพงพาง ยานนาวา พระครูสถิตบุญวัฒน์
9 กรุงเทพฯ พบธรรมนำสุข 92.75 วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุม บึงกุม นายประเสริฐ  ชัยโลหกุล
10 กรุงเทพฯ เพื่อพระพุทธศาสนาวัดสะพาน 99.25 วัดสะพาน พระโขนง คลองเตย พระครูโสภณพัฒนานุสิฐ
11 กรุงเทพฯ เพื่อพระพุทธศาสนาวัดนาคปรก 107.75 วัดนาคปรก ๓๔๒ ถนนเทอดไท ๔๙ ปากคลอง ภาษีเจริญ พระกิตติโสภณวิเทศ
12 กรุงเทพฯ วิทยุชุมชนคนบางรัก 102.75 วัดหัวลำโพง สี่พระยา บางรัก พระครูอาทรศาสนกิจ
13 กรุงเทพฯ เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 107.50 ๓๒๔/๕-๖ สวนหลวง สวนหลวง พระมานพ  อุปสโม
14 กรุงเทพฯ แสงธรรมส่องชีวิต 100.25 ๕๕๑/๖๗ ม.๑๒ ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา นางสาวณัฐธนัญ แซ่ล้อ
15 กรุงเทพฯ ส่องธรรมนำชีวิต 90.25 วัดศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ พระครูสุนทรวีรวงค์
16 กรุงเทพฯ ส่องธรรมนำชีวิต 104.80 วัดศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ พระครูสุนทรวีรวงค์
17 กรุงเทพฯ ทุ่งธารธรรม 105.75 วัดทุ่งลานนา ดอกไม้ ประเวศ พระครูวิบูลกิจจานุกูล
18 กรุงเทพฯ ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่ 99.40 ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่ ถ.นิมิตใหม่ ๒๒ ทรายกองดิน คลองสามวา พระมนตรา จิตฺตภาโร
19 กรุงเทพฯ คนกลางเมือง 102.25 ๔๑ อาคารเลิศปัญญา พญาไท ราชเทวี รศ. รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
20 กาญจนบุรี ส่งเสริมศีลธรรม 90.00 วัดโป่งโก จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย พระอธิการสมศักดิ์ ชิตมาโร
21 กาญจนบุรี วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ 97.50 วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ หนองตากยา ท่าม่วง พระประสงค์ ปริชาโน
22 กาญจนบุรี ธรรมะชำระใจ 95.25 วัดมโนธรรมาราม ม่วงชุม ท่าม่วง พระครูวิสุทธิ์กาญจนคุณ
23 กาญจนบุรี สีขาวเพื่อฟื้นฟูศีลธรรม 99.75 ๑๕๙/๗ ม.๓ ปากแพรก เมือง พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ
24 กาญจนบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.00 วัดหนองหูช้าง หนองปรีอ หนองปรือ พระครูปลัดสมควร ปชฺโชโต
25 กำแพงเพชร พระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใส 98.40 ๓๙๓ ม.๔ ไทรงาม ไทรงาม พระครูโสภณวชิรกิจ
26 กำแพงเพชร เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 90.25 วัดถาวรวัฒนาใต้ ถาวรวัฒนา  ทรายทองวัฒนา พระครูวชิรคุณพิพัฒน์
27 กำแพงเพชร ธรรมเพื่อประชาชน 103.25 วัดโค้งวิไล คลองขลุง คลองขลุง พระครูพิพิธวัชรธรรม
28 ขอนแก่น เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 96.00 วัดหนองแวง ในเมือง เมือง พระเทพวงศาจารย์
29 ขอนแก่น หลวงพ่อฉันท์ 103.50 ๔๑๕/๑ ม. ๒๐ บ้านไผ่ บ้านไผ่ พระครูสิริภัทราภรณ์
30 ขอนแก่น เพื่อการเจริญสติและพัฒนาปัญญา 91.00 วัดโพธิ์โนนทัน ในเมือง เมือง พระครูภาวนาโพธิคุณ
31 จันทบุรี เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 107.50 ๑๙๐ ม.๑ เขาวงกต แก่งหางแมว พระมานพ  อุปสโม
32 จันทบุรี เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 107.50 วัดเขาแดง ทับช้าง เมือง พระมานพ  อุปสโม
33 จันทบุรี เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 104.25 ศาลาปฏิบัติธรรม ม.๒ ทับช้าง เมือง พระมานพ  อุปสโม
34 จันทบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 104.00 วัดป่าเทพนิมิต เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน พระครูไพศาลบุญวัฒน์
35 ฉะเชิงเทรา เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 107.50 ๑๙๐ ม.๘ ลาดกระทิง สนามชัยเขต พระมานพ  อุปสโม
36 ฉะเชิงเทรา เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 104.25 วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา ท่าข้าม บางปะกง พระมานพ  อุปสโม
37 ชลบุรี ขันติภาวนาบารมี 104.25 ๒๓๐/๑ ม.๑ บ่อวิน ศรีราชา มูลนิธินรารัตน์วันชัย
38 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 107.50 วัดธรรมนิมิต บ้านสวน เมือง พระมานพ  อุปสโม
39 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 107.50 ๖๒ ม. ๒ หนองเสือช้าง หนองใหญ่ พระมานพ  อุปสโม
40 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 107.25 ๙๒/๗ ม.๗ หนองปลาไหล บางละมุง พระมานพ  อุปสโม
41 ชลบุรี ธรรมปทีป 96.25 วัดบึงบวรสถิตย์ บ้านบึง บ้านบึง พระมหาเริงศักดิ์ สิริภทฺโท
42 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 106.25 วัดนอก บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี พระครูอุดมธรรมรส
43 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.50 วัดเขาคีรีรมย์ หัวถนน พนัสนิคม พระครูสมุห์เฉลิม ติสฺสวํโส
44 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.75 ๑๑๐๐ ม.๑ หนองใหญ่ หนองใหญ่ พระครูพิศาลประชานุกิจ
45 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 88.00 วัดหนองปรือ หนองปรือ บางละมุง พระครูพิพิธกิจจารักษ์
46 ชลบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.75 วัดเขาคีรีรมย์ หัวถนน พนัสนิคม พระครูปลัดมานพ  ธีรธมฺโม
47 ชลบุรี บริการสาธารณะเพื่อชุมชน 88.90 วัดปรกฟ้า เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ นายบุญเอก  สร่างทุกข์
48 ชัยภูมิ หลวงพ่อฉันท์ 88.25 วัดประชาสามัคคี ในเมือง เขต ๓ เมืองชัยภูมิ พระครูสิริภัทราภรณ์
49 ชัยภูมิ ศาสนาวัฒนธรรม 87.75 วัดเทพโพธิ์ทอง วะตะแบก เทพสถิต เจ้าอธิการสนธยา สุมโน
50 เชียงราย เสียงธรรม นำปัญญา พัฒนาสังคม 89.50 วัดดอยเทพนิมิต ป่าซาง แม่จัน พระอธิการสำเริง ธมฺมธีโร
51 เชียงราย เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 104.75 วัดถ้ำผาจม เวียงพางคำ แม่สาย พระมนัชชา โพธิสาร
52 เชียงราย เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 87.00 วัดบ้านใหม่พัฒนา ป่าซาง แม่จันทร์ พระครูอุปถัมป์วรการ
53 เชียงราย มูลนิธิธารทิพย์-ธารธรรม 90.90 วัดภูมิพาราราม ท่าสุด เมือง พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร
54 เชียงใหม่ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 89.25 ๙๙ ม.๔ สันป่าย่าง แม่แตง พระปลัดประเสริฐ โชติธมฺโม
55 เชียงใหม่ วัดหนองก๋าย 92.25 ๙๙ ม.๔ สันป่ายาง แม่แตง พระปลัดประเสริฐ โชติธมฺโม
56 เชียงใหม่ พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 วัดฝายหิน สุเทพ เมือง พระครูปริยัติยานุศาสน์
57 เชียงใหม่ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.25 วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ยางเนิ้ง สารภี คณะสงฆ์อำเภอสารภี
58 เชียงใหม่ พระพุทธศาสนาศรีปันเงินสันป่าตอง 88.25 วัดศรีปันเงิน ยุหว่า สันป่าตอง กลุ่มธรรม (คณะสงฆ์อำเภอสันป่าตอง)
59 ตราด เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 107.50 บ้านเกาะขวาง ๒๗๖ ม.๖ ห้วยแร้ง เมือง พระมานพ  อุปสโม
60 นครนายก เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 105.50 บ้านไร่สาลิกา ๒๔๙ ม.๓ สาลิกา เมือง พระมานพ  อุปสโม
61 นครปฐม มหายาน 101.25 วัดธรรมปัญญารามบางม่วง บางช้าง สามพราน องสรภาณอนัมพจน์ (พิสิษฐ์ ศรีวิชา)
62 นครปฐม เพื่อการศึกษา 99.75 ม.๑๗ ศาลายา พุทธมณฑล มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
63 นครปฐม เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 96.75 วัดวังตะกู วังตะกู เมือง พระครูสังฆรักษ์พรหมลิขิต ยโสธโร
64 นครปฐม เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 106.75 ๓๒/๕ ม.๔ ไผ่หูช้าง บางเลน พระครูภัทรกิจพิศาล
65 นครปฐม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 91.85 ๔๘ ม.๕ ตลาดจินดา สามพราน พระครูเกษมจริยาภิรม
66 นครราชสีมา เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 101.75 ๖๐ วัดมะค่า สำโรง ปักธงชัย พระอธิการบุญเชิด เขมวีโร
67 นครราชสีมา หลวงพ่อฉันท์ 91.00 ๙ ม.๑๐ วัดสองพี่น้อง กลางดง ปากช่อง พระครูสิริภัทราภรณ์
68 นครราชสีมา หลวงพ่อฉันท์ 100.75 ๒๔๙ วัดเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว พระครูสิริภัทราภรณ์
69 นครราชสีมา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 91.00 วัดเทพาลัย เทพาลัย คง พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ
70 นครราชสีมา เสียงธรรมเพื่อพุทธบริษัท 104.25 วัดป่าเขาหินตัด ลาดบัวขาว สี่คิ้ว พระครูวินัยธรสมภาส อธิปุญฺโญ
71 นครราชสีมา ขาโถกเถกและวัฒนธรรม 98.50 ม.๒ วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นายสุรศิลป์ พลธุมาร
72 นครราชสีมา แสงธรรมนำชีวิต 96.25 สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ปากช่อง ปากช่อง นายภูเมธ เมธาสิริกวี
73 นครศรีธรรมราช เพื่อพระพุทธศาสนา 103.25 วัดศรีทวี ท่าวัง เมือง พระครูสิริธรรมานุศาสน์
74 นนทบุรี ปัญญานันนท เรดิโอ 104.75 วัดชลประทานรังสฤษฏ์ บางตลาด ปากเกร็ด พระเทพปริยัติเมธี
75 นราธิวาส สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนราธิวาส 105.50 วัดทองดีประชาราม สุไหงโกลก สุไหงโกลก พระโภสณคุณาธาร
76 บุรีรัมย์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 106.00 วัดท่าสว่าง กระสัง กระสัง พระสุนทรธรรมเมธี
77 บุรีรัมย์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 104.25 วัดท่าสว่าง กระสัง กระสัง พระสุนทรธรรมเมธี
78 บุรีรัมย์ เสียงธรรมจากวัดหนองไผ่น้อย 97.25 วัดหนองไผ่น้อย ชุมเห็ด เมือง พระสมุห์ธีรพัฒน์ พุทฺธสีโล
79 บุรีรัมย์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 103.00 วัดบ้านปราสาท ปราสาท บ้านด่าน พระครูสารธรรมประสาธน์
80 บุรีรัมย์ วัดหนองบัวทอง 89.00 ๑ ม.๓ บัวทอง เมือง พระครูปทุมธรรมานุรักษ์
81 ปทุมธานี วัดปัญญานันทวราราม 104.25 วัดปัญญานันทวราราม คลองหก คลองหลวง มูลนิธินรารัตน์วันชัย
82 ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 90.00 วัดนาล้อม เขาล้าน ทับสะแก พระอธิการสำราญ อภิชาโต
83 ประจวบคีรีขันธ์ แสงธรรมรังสี 97.50 วัดธรรมรังสี ไร่ใหม่ สามร้อยยอด พระครูโสภณธรรมพิทักษ์
84 ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.50 วัดคลองวาฬ คลองวาฬ เมือง พระครูสุธีธรรมนุเทศ
85 ประจวบคีรีขันธ์ พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 91.00 วัดดงไม้งาม ชัยเกษม บางสะพาน เจ้าอธิการเอกราช  เอกราโช
86 ปราจีนบุรี ธรรมเพื่อประชาชน 104.90 วัดสว่างอารมณ์ เมืองเก่า กบินทร์บุรี พระครูโอภาสจนฺทสิริ
87 ปราจีนบุรี วัดบางแตน 98.75 ๕๔/๓ ม.๒ บางแตน บ้านสร้าง พระครูโกศลถาวรกิจ
88 ปราจีนบุรี สาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนา 98.50 วัดเขาวงศ์ ย่านรี กบินทร์บุรี พระครูกิตติปัญญาธร
89 ปัตตานี วัดหลักเมือง 103.50 วัดหลักเมือง รูสะมิแล เมือง พระอุดมธรรมคณี
90 พะเยา เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 89.50 วัดร่องคือ แม่ปืม เมืองพะเยา พระครูประยุตศุภการ
91 พัทลุง สาระธรรมนำชีวิต 102.00 วัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน พระครูศาสนกิจจาทร
92 พิจิตร หลวงพ่อฉันท์ 101.25 วัดอู่ตะเภา ดงป่าเลา เมือง พระครูสิริภัทราภรณ์
93 พิษณุโลก สาระธรรมนำชีวิต 99.75 ๓๗ หมู่ ๗ บ้านดงยาง บ่อทอง บางระกำ พระครูธรรมธร แอ๊ว สุธมฺมปาโล
94 พิจิตร ธรรมเพื่อประชาชน 102.75 วัดยางคลี วังหว้า ตะพานหิน พระครูพิสัยปริยัติกิจ
95 เพชรบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 100.75 วัดวิหารโบสถ์ ธงชัย เมือง พระปลัดไชยา อินฺทโชโต
96 เพชรบูรณ์ หลวงพ่อฉันท์ 90.50 วัดไทรงาม สะเดียง เมือง พระครูสิริภัทราภรณ์
97 แพร่ เพื่อการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม 100.00 ๑๑๑  ม.๕  บ้านหนองห้า แม่คำมี เมือง มจร.วิทยาเขตแพร่
98 ภูเก็ต เพื่อพระพุทธศาสนา 93.50 วัดท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง พระครูสุนทรปริยัติธาดา
99 มหาสารคาม เชิดชูคุณธรรม 93.50 วัดป่าหนองคู หนองคู นาเชือก พระมหาไหล  โฆสโก
100 ยโสธร เสียงธรรมร่วมใจ 91.50 มูลนิธิธรรมะร่วมใจ ๘๐ ม.๘ กระจาย ป่าติ้ว พระพรมมา  สุภทฺโท
100 ร้อยเอ็ด เพื่อพระพุทธศาสนาวัดบ้านจังหาร 91.25 วัดทุ่งนิมิตสถิตธรรม จังหาร จังหาร พระอธิการจำเริญ  เตชปญฺโญ
101 ร้อยเอ็ด เสียงธรรมจากอนุราช 107.30 วัดอนุราชคณาราม นาอุดม โพนทอง พระณรงค์  ชาคโร
102 ร้อยเอ็ด คนเมืองสรวง เรดิโอ 89.78 ๙๙ ม.๖ หนองผือ เมืองสรวง นายประเสิรฐ จุนทวิเทศ
103 ราชบุรี พุทธธรรมนำให้เจริญและสันติสุข 104.75 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม แพงพวย ดำเนินสะดวก พระเทพญาณมงคล
104 ลพบุรี หลวงพ่อฉันท์ 101.50 วัดสิงห์ทอง บางขันหมาก เมือง พระครูสิริภทฺราภรณ์
105 ลพบุรี หลวงพ่อฉันท์ 103.75 วัดตะเคียนคู่ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล พระครูสิริภทฺราภรณ์
106 ลำพูน เพื่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ 104.25 วัดเขาพระบาทห้วยต้ม นาทราย ลี้ พระมานพ  อุปสโม
107 เลย มูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อ 100.50 วัดป่าจริยธรรม นาดอกคำ นาด้วง พระอธิการนิรุต  นิติสาโร
108 เลย พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 101.75 วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีสงคราม วังสะพุง พระครูอุดมวรานุวัตร
109 ศรีสะเกษ ชาวพุทธ 92.75 วัดศรีห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน มูลนิธิคณะสงฆ์อำเภอหัวยทับทัน
110 ศรีสะเกษ วัดป่าโนนกุดหล่ม 94.75 วัดป่าโนนกุดหล่ม โพนเขวา เมือง พระอธิการราวี  จารุธมฺโม
111 ศรีสะเกษ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 99.25 วัดศิริมงคล สวนกล้วย กันทรลักษณ์ พระอธิการประวิทย์  สุจณฺโณ
112 ศรีสะเกษ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.50 วัดเมืองคง เมืองคง ราษีไศล พระวิเชียร จันทปัญโญ
113 สกลนคร วัดนิพเพธพลาราม 97.25 วัดนิพเพธพลาราม แพด คำตากล้า พระอธิการทองพันธ์ ปญฺญาธโร
114 สงขลา เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดสงขลา 97.75 วัดศรีสว่างวงศ์ (เกาะเสือ) หาดใหญ่ หาดใหญ่ พระปลัดภูวนัย สุเมธโส
115 สงขลา พุทธเรดิโอ 106.75 วัดคลองเปล คอหงส์ หาดใหญ่ พระครูโสภณคุณาทร
116 สงขลา พุทธานุภาพ 88.75 วัดโคกเหรียง โคกม่วง คลองหอยโข่ง พระครูโสภณคณาภิบาล
117 สงขลา เพื่อพระพุทธศาสนา 104.75 วัดลำไพล ลำไพล เทพา พระครูพิพัฒน์เมธากร
118 สตูล พุทธศาสนสัมพันธ์ 106.70 วัดชนาธิปเฉลิม พิมาน เมืองสตูล พระปัญญาวุฒิวิมล
119 สมุทรปราการ ภาษาธรรมภาษาไทย 96.75 วัดจากแดง ทรงคนอง พระประแดง พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
120 สมุทรสงคราม เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 95.25 วัดช่องลม บ้านปรก เมือง พระครูสมุทรกิตติวัฒน์
121 สมุทรสงคราม มูลนิธิสว่างเบญจธรรม 102.25 ๑๓๒๙ มูลนิธิสว่างเบญจธรรม แม่กลอง เมือง นายเกษม เลาหกรรณวนิช
122 สระแก้ว วัดคลองคันฉอ 91.75 วัดคลองคันฉอ สระขวัญ เมือง พระมหาไพวงษ์ พลญาโณ
123 สระบุรี หลวงพ่อฉันท์ 106.00 12 หนองแค หนองแค พระครูสิริภัทราภรณ์
124 สระบุรี คนใฝ่ธรรม 103.25 ๒๕/๗ ม.๑ โคกแย้ หนองแค นายเจริญจิต ณ สงขลา
125 สิงห์บุรี หลวงพ่อฉันท์ 105.75 วัดยวด บางพุดทรา เมือง พระครูสิริภัทราภรณ์
126 สิงห์บุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 104.75 วัดโบสถ์ ถอนสมอ ท่าช้าง พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์
127 สุโขทัย มรดกไทย 98.25 ๑๒๖/๓ ม.๖ บ้านสวน เมืองสุโขทัย พระครูใบฎีกาพิศิษฐ์ เขมรโต
128 สุพรรณบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 100.25 วัดสามชุก สามชุก สามชุก มูลนิธิวัดสามชุก
129 สุพรรณบุรี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.00 วัดท่าพระยาจักร อู่ทอง อู่ทอง พระครูสุวรรณกิจจารักษ์
130 สุพรรณบุรี วัดเขาพระ 99.75 วัดเขาพระ ม.๕ อู่ทอง อู่ทอง พระครูบวรบรรพตพิทักษ์
131 สุราษฎร์ธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 108.00 วัดพัฒนาราม อารามหลวง ตลาด เมือง พระศรีปริยัตยาภรณ์
132 สุราษฎร์ธานี วัดหน้าเมือง 103.50 วัดหน้าเมือง มะขามเตี้ย เมือง พระมหาไพศาล อาจาโร
133 สุราษฎร์ธานี วัดหน้าเมือง 105.50 วัดหน้าเมือง มะขามเตี้ย เมือง พระมหาไพศาล อาจาโร
134 สุราษฎร์ธานี วัดท่าไทร 107.25 ม.๒ ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ พระเทพพิพัฒนาภรณ์
135 สุรินทร์ ธรรมโฆษณ์ 92.75 วัดบ้านผือ รัตนบุรี รัตนบุรี พระมหาสินธุ์ คุตฺตวฑฺฒโน
136 สุรินทร์ พุทธโฆษณ์ 96.50 สำนักสงฆ์บ้านนามุข  ม.๑๔ คาละแมะ ศีขรภูมิ พระไพบูลย์  ทนฺตกาโย
137 สุรินทร์ เพื่อพระพุทธศาสนา 97.00 วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จรัส บัวเชด พระพิศาลศาสนกิจ
138 สุรินทร์ ธรรมสบายใจ 97.25 วัดสว่างอรุณ ตะเคียน กาบเชิง พระณรงค์  สุจิณฺโณ
139 สุรินทร์ เพื่อพระพุทธศาสนา 104.25 วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง บัวเชด บัวเชด พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์
140 สุรินทร์ เพื่อพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์  สาขาวัดดอกจานรัตนาราม 104.75 วัดดอกจานรัตนาราม ทับใหญ่ รัตนบุรี พระครูรัตนธรรมานุรักษ์
141 สุรินทร์ ธรรมโฆษณ์ ๒ 99.50 สวนรัตนมาลี บ้านโนนตะแบก สังขะ สังขะ นางสุมาลา อินเคน
142 สุรินทร์ พุทธศาสนิกชนคนรัตนบุรี 91.75 ศูนย์ส่วงเมาเซาประมาท ทับใหญ่ รัตนบุรี พระครูรัตนธรรมานุรักษ์
143 หนองคาย เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 105.35 วัดป่าเวียงคำ บ้านวังหลวง วังหลวง เฝ้าไร่ พระอธิการวิลัย  จนฺทวํโส
144 หนองคาย โพธิ์ชัยใต้ร่มพุทธธรรม 97.75 วัดโพธิ์ชัย ในเมือง เมืองหนองคาย พระเทพมงคลรังษี
145 อยุธยา เสียงธรรม พุทธบวร 93.50 ธรรมสถาน พุทธบวร ๑๐/๓ ม.๑ บางนา มหาราช พระสุรชัย  ฉนฺทสูโร
146 อยุธยา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 101.00 วัดบึงลัฏฐิวัน ท่าหลวง ท่าเรือ พระครูโอภาสวุฒิกร
147 อ่างทอง เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 107.25 วัดโพธิธรรมโชติยาราม ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ พระมหาสัจจา จนฺทวํโส
148 อำนาจเจริญ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 89.75 วัดเทพมงคล บุ่ง เมือง พระวิสุทธิกิตติสาร
149 อุดรธานี วัดหลวงพ่อนาค 101.75 วัดโพธิ์ชัยศรี บ้านผือ บ้านผือ พระภาวนาวิมล
150 อุดรธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 98.00 วัดเทพชุมพล นายูง นายูง พระครูพิศาลธรรมปสุต
151 อุดรธานี วัดเทพชุมพล 90.75 ๗๖. ม.๗ นายูง นายูง พระครูพิศาลธรรมปสุต
152 อุทัยธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 90.00 วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยใหม่ เมือง พระมหาอดุลย์ อนาลโย
153 อุบลราชธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 107.35 วัดบ้านแก้ง แก้ง เดชอุดม พระอธิการสมบัติ สัทธัมโม
154 อุบลราชธานี เพื่อพระพุทธศาสนา 102.75 วัดพิชโสภาราม แก้งเหนือ เขมราฐ เจ้าอธิการไมตรี  ฐิตปญฺโญ
155 อุบลราชธานี แม่มูล 94.10 วัดปากน้ำ กุดลาด เมือง พระมหาวิมาน  กนฺตสีโล
156 อุบลราชธานี เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 88.25 วัดบ้านยางน้อย ก่อเอ้ เขื่องใน พระพรหมวชิรญาณ
157 อุบลราชธานี เพื่อพระพุทธศาสนา 96.75 วัดสุวรรณาราม บ้านหนองเม็ก ห้วยข่า บุณฑริก พระครูภัทรกิตวิมล