มูลนิธิหลวงปู่รอด

 

 

มูลนิธินี้ชื่อว่า  “มูลนิธิหลวงปู่รอด” อักษรย่อว่า “ม.ป.ร.” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Luangpoorod Foundation อักษรย่อว่า “LRF”

เครื่องหมายของมูลนิธินี้ คือ รูปอักษร “ร”  แสดง อยู่ภายในวงรี บนยอดอักษร “ร”  เป็นรูปชฎา  ที่ฐานอักษร “ร”  เป็นรูปพานทองรองรับ  โดย อักษร “ร” หมายถึง ชื่อย่อของหลวงปู่รอด พระวิปัสสนาจารย์ และอดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ของวัดนายโรง  รูปชฎาบนยอดอักษร “ร” หมายถึง สัญลักษณ์วัดนายโรง รูปพานทอง หมายถึง ฐานรองรับและการสืบสานอุดมการณ์ของหลวงปู่รอด และเจ้ากลับ ผู้ก่อตั้งวัดนายโรง เพื่อเป็นการศึกษา ปฏิบัติ และการเผยแผ่ธรรมะสู่สังคม  ตามรูปที่ปรากฏด้านล่างนี้

ข้อ ๓ สำนักงานของมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่อาคารหอพระไตรปิฎกวัดนายโรง ถนนบรมราชชนนี  ซอย @๕ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐