แผนที่

ที่อยู่

วัดนายโรง 692 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

Tel: 02-434-9119
Tel: 090-973-9119
Fax: 02-884-7788

Email : watnairong94@gmail.com

ติดต่อ