15
Aug

กำหนดการพิธีถวายผ้ากฐินวัดนายโรง ปี 2561

กำหนดการพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ *********            ด้วยคณะเจ้าภาพ โดย คุณหญิงบังอร เขมะจารุ และคณะกลุ่มกระแสธรรม นำโดย อ. ณพมลฎ์ โอวาทกุลธนา พ้อมด้วยท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ได้กำหนดจัดพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีขึ้น ในระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ณ วัดนายโรง เพื่อให้พระสงฆ์ที่จำพรรษา ครบ ๓ เดือน หรือครบไตรมาส ได้รับอานิสงส์กฐินตามพุทธบัญญัติ และเพื่อจัดหาทุนทรัพย์สมทบทุนการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอาคารจตุรมุขพระพุทธเจดีย์สารีริกธาตุ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างหอฉัน และโรงครัวของวัดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ต่อไป โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น.        คณะเจ้าภาพ และท่านผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี […]... Read more...
09
Aug

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพก่อสร้างหอฉันและโรงครัว

วัดนายโรง ได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้ทำการก่อสร้างอาคารหอฉัน สูง ๒ ชั้น และโรงครัว เพื่อเป็นที่ทำบุญ บำเพ็ญกุศล และเป็นโรงครัว วัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ฉันภัตตาหารหรือรับประทานอาหารของพระภิกษุ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรม นักเรียนของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และประชาชนทั่วไป อาคารหอฉันชั้นล่างเป็นที่พื้นที่โล่ง ส่วนชั้นที่ ๒ ใช้เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณร งบประมาณในการก่อสร้าง ในวงเงินประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาท) เพื่อการนี้ วัดนายโรง จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างอาคารหอฉันและโรงครัวตามรายการต่างๆ ในป้ายประชาสัมพันธ์ โดยพร้อมเพรียงกัน... Read more...
09
Aug

ขอเชิญกราบนมัสการหลวงปู่รอด พระอาจารย์เบี้ยแก้

หลวงปู่รอด ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนายโรง รูปที่ ๒ และเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านเองเป็นพระสุปฏิปันโน มีปฏิปทาที่งดงาม เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในย่านฝั่งธนบุรี หรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หลวงปู่รอดหรือที่ชาวบ้านและบรรดาศิษย์ได้พากันเรียกท่านว่า “หลวงปู่ใหญ่” นับว่าเป็นพระมหาเถระที่เชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนาธุระและมีเกียรติคุณเป็นพิเศษในทางพุทธาคมและเวทย์วิทยาคม โดยเฉพาะเรื่อง “เบี้ยแก้” และ “ลูกอมชานหมาก” นับว่าเลิศและโด่งดังมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนมีคำกล่าวขานว่า “หมากดี ต้องวัดหนัง เบี้ยขลังต้องวัดนายโรง” หลวงปู่รอดถือว่า เป็นองค์ปฐมนามแห่งเบี้ยแก้ เบี้ยแก้หลวงปู่รอด จัดว่าเป็น “เครื่องรางสารพัดดี” อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยพุทธานุภาพอันเข้มขลัง เหมาะที่จักมีไว้ เพื่อใช้สำหรับแก้ และป้องกันภยันตรายต่าง ๆ อันเกิดจากการถูกกระทำย่ำยีด้วยคุณไสย หรือมนต์ดำ ตลอดจนป้องกันภูตผีปีศาจ โชคลาภ และเมตตามหานิยม อีกด้วย คณะกรรมการวัดนายโรง โดยมี พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมภพ ไทยธีระเสถียร (อั๊ง เมืองชล) รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย และ... Read more...