11
Dec

ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการจัดสร้างบุษบกและแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน

โครงการจัดสร้างบุษบกและแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน           วัดนายโรง ได้ดำเนินการจัดสร้างบุษบก และแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน เพื่อใช้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระพุทธรูปสำคัญของวัด รูปแบบของบุษบก เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ที่ผสมผสานกับรูปทรง และลวดลายได้อย่างเหมาะสม มีขนาดความสูง ๓.๗๒ เซนติเมตร และมีขนาดความกว้าง ๒.๐๐ เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บุษบกองค์นี้แบ่งเป็น ๒ ส่วน  ส่วนที่ ๑ ฐาน สร้างเป็นรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อไม้ ๑๒ กรุด้วยหินอ่อนสีเขียวมรกตจากประเทศอิตาลี ส่วนที่ ๒ องค์บุษบก สร้างเป็นรูปทรงเครื่องยอดทรงปราสาท กรุด้วยหินอ่อนสีขาวจากประเทศกรีซ ตกแต่งด้วยลวดลายไทยต่างๆ หล่อด้วยโลหะลงรักปิดทอง และยอดบุษบกด้านบนสุด ทำเป็นรูปทรงดอกบัวตูม ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำของพระพุทธศาสนา สำหรับแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ด้านซ้าย และขวาของบุษบก มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ย่อไม้ ๖ โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กรุด้วยหินอ่อนสีเขียวมรกตจากประเทศอิตาลี บุษบกและแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนนี้ ออกแบบโดย นายธนสิทธิ์ ทันนิเทศ สาขาประติมากรรม และด... Read more...
09
Aug

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพก่อสร้างหอฉันและโรงครัว

วัดนายโรง ได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้ทำการก่อสร้างอาคารหอฉัน สูง ๒ ชั้น และโรงครัว เพื่อเป็นที่ทำบุญ บำเพ็ญกุศล และเป็นโรงครัว วัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ฉันภัตตาหารหรือรับประทานอาหารของพระภิกษุ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรม นักเรียนของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และประชาชนทั่วไป อาคารหอฉันชั้นล่างเป็นที่พื้นที่โล่ง ส่วนชั้นที่ ๒ ใช้เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณร งบประมาณในการก่อสร้าง ในวงเงินประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาท) เพื่อการนี้ วัดนายโรง จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างอาคารหอฉันและโรงครัวตามรายการต่างๆ ในป้ายประชาสัมพันธ์ โดยพร้อมเพรียงกัน... Read more...
09
Aug

ขอเชิญกราบนมัสการหลวงปู่รอด พระอาจารย์เบี้ยแก้

หลวงปู่รอด ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนายโรง รูปที่ ๒ และเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านเองเป็นพระสุปฏิปันโน มีปฏิปทาที่งดงาม เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในย่านฝั่งธนบุรี หรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หลวงปู่รอดหรือที่ชาวบ้านและบรรดาศิษย์ได้พากันเรียกท่านว่า “หลวงปู่ใหญ่” นับว่าเป็นพระมหาเถระที่เชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนาธุระและมีเกียรติคุณเป็นพิเศษในทางพุทธาคมและเวทย์วิทยาคม โดยเฉพาะเรื่อง “เบี้ยแก้” และ “ลูกอมชานหมาก” นับว่าเลิศและโด่งดังมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนมีคำกล่าวขานว่า “หมากดี ต้องวัดหนัง เบี้ยขลังต้องวัดนายโรง” หลวงปู่รอดถือว่า เป็นองค์ปฐมนามแห่งเบี้ยแก้ เบี้ยแก้หลวงปู่รอด จัดว่าเป็น “เครื่องรางสารพัดดี” อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยพุทธานุภาพอันเข้มขลัง เหมาะที่จักมีไว้ เพื่อใช้สำหรับแก้ และป้องกันภยันตรายต่าง ๆ อันเกิดจากการถูกกระทำย่ำยีด้วยคุณไสย หรือมนต์ดำ ตลอดจนป้องกันภูตผีปีศาจ โชคลาภ และเมตตามหานิยม อีกด้วย คณะกรรมการวัดนายโรง โดยมี พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมภพ ไทยธีระเสถียร (อั๊ง เมืองชล) รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย และ... Read more...