พิธีทอดผ้ากฐินวัดนายโรง

ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ *********            ด้วยคณะเจ้าภาพ โดย คุณหญิงบังอร เขมะจารุ และคณะกลุ่มกระแสธ... Read more...
วัดนายโรง ได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้ทำการก่อสร้างอาคารหอฉัน สูง ๒ ชั้น และโรงครัว เพื่อเป็นที่ทำบุญ บำเพ็ญกุศล และเป็นโรงครัว วัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ฉันภัตตาหารหรือรับประทานอาหารของพระภิกษุ ส... Read more...
หลวงปู่รอด ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนายโรง รูปที่ ๒ และเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านเองเป็นพระสุปฏิปันโน มีปฏิปทาที่งดงาม เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในย่านฝั่งธนบุรี หรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หลวงปู่... Read more...