งานแถลงข่าว วันมาฆบูชา ประจำปี 2562

ข่าวสารและกิจกรรม

วัดนายโรง ได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้ทำการก่อสร้างอาคารหอฉัน สูง ๒ ชั้น และโรงครัว เพื่อเป็นที่ทำบุญ บำเพ็ญกุศล และเป็นโรงครัว วัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ฉันภัตตาหารหรือรับประทานอาหารของพระภิกษุ ส... Read more...
หลวงปู่รอด ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนายโรง รูปที่ ๒ และเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านเองเป็นพระสุปฏิปันโน มีปฏิปทาที่งดงาม เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในย่านฝั่งธนบุรี หรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หลวงปู่... Read more...
พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ เป็นพระอัฐิธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โทณพราหมณ์ได้รับมอบหมายจากกษัตริย์แห่งเมืองกุสินารา ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ให้เป็นผู้ท... Read more...